בעל עסק / עצמאי

הכן את עצמך לתו הסגול המחייב

משקף מגן – 4 או 10 יח׳

 – משקף מגן להגנה מקסימלית  ,המומלץ ביותר על ידי הרופאים

 100 – כמות: 4 יחידות

 200 – כמות: 10 יחידות

 

100.00